Monthly Archive: February 2015

เรียนสำนวนภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์สมบัติ เครือทอง 0

เรียนสำนวนภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์สมบัติ เครือทอง

Impossible n’est pas français. สวัสดีครับ ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่าน จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ประมาณ 2,500 กว่าคน มีคนไทยที่แต่งงานกับชนชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาประจำชาติหรือเป็นภาษาที่สองอยู่มากพอสมควร ผมจึงคิดว่าจังหวัดภูเก็ตตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงน่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกครึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ประจำอยู่ที่คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรหนึ่งชื่อ หลักสูตรยุโรปศึกษา ซึ่งรายวิชาต่างๆ สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นี้เป็นต้น การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมใดๆ คงจะขาดซึ่งการศึกษาสำนวนและสุภาษิตต่างๆ ไม่ได้ ผมจึงขอนำเสนอสำนวนหรือภาษิตฝรั่งเศสแก่ผู้สนใจเพื่อเอาไว้เป็นเกร็ดความรู้ในการสนทนาภาษาฝรั่งเศสกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะว่าไปก็มีที่มาจากทั่วโลกเช่นเดียวกัน สำนวนแรกที่ขอนำมาเปิดคอลัมน์นี้คือ Impossible n’est pas français. คำแปลตามตัวอักษรของสำนวนนี้ก็คือ “เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฝรั่งเศส” ขออธิบายไว้ก่อนว่า...